20
черв.

РРСС у господарстві: про наслідки та способи ерадикації у новому номері журналу «Прибуткове свинарство»

Репродуктивно-респіраторний синдром свиней (РРСС) — одна з найдорожчих хвороб свиней у світі. Вона спричиняє зниження репродуктивної здатності свиноматок, респіраторні розлади, високий рівень падежу поросят, а також додаткові витрати на лікування та утримання тварин. Мінімізувати ці наслідки можна, ретельно дотримуючись правил контролю хвороби.

Репродуктивно-респіраторний синдром свиней спричиняє РНК-вірус, що дуже сприйнятливий до умов навколишнього середовища та характеризується високою здатністю до мутації. Хвороба уражає всі технологічні групи свиней та негативно впливає на економіку виробництва — витрати можуть сягати в середньому 100–300 євро/свиноматка/рік. Проте загальні фінансові втрати (прямі та непрямі) від РРСС варіюють залежно від штаму вірусу, виробничих особливостей ферми, ефективності боротьби з хворобою.

Оскільки специфічних методів лікування РРСС немає, підприємство має сфокусувати зусилля на профілактиці, насамперед на заходах біобезпеки. Про те, як контролювати хворобу та яких помилок у господарствах припускаються найчастіше — читайте на сторінках журналу «Прибуткове свинарство: воєнний дайджест» № 3 (69), червень 2022 р. 

Асоціація «Свинарі України» — неприбуткова, добровільна організація, заснована вітчизняними виробниками свинини.

Головні цілі об'єднання — представництво і захист прав та інтересів господарств об’єднання, сприяння розробці та впровадженню нових технологій ефективного виробництва свинини, розширення ринків збуту, захист внутрішнього ринку збуту.