Історія створення АСУ

Ідея створення нового дієвого об’єднання виробників свинини належить господарствам-членам асоціації та бере початок із простого бажання обмінюватися досвідом, ділитися досягненнями, обговорювати шляхи розв’язання проблем. Ініціаторами зустрічей, перші з яких відбулися навесні 2010 року на базі самих господарств, виступили вісім підприємств за сприяння консультаційної компанії Dykun Global Consult. Проте на кінець року до ініціативної групи входило вже більше двадцяти господарств із майже всіх областей України. Серед них і відомі, які вже не перший десяток років працюють у галузі, і зовсім нові.

У березні 2011 року було прийнято рішення офіційно зареєструвати ініціативне об’єднання під назвою Асоціація свинарів України. Засновниками об’єднання виступили шістнадцять господарств із десяти областей, серед яких і ті, що входять до десятка найпотужніших виробників свинини в Україні — ВАТ Агрокомбінат «Калита», ТОВ «Галичина-Захід», СП ТОВ «Нива Переяславщини» та ПАП «Агропродсервіс».

 

Мета і предмет діяльності Асоціації

Головна мета діяльності Асоціації — представництво і захист прав та інтересів членів Асоціації у галузі свинарства, сприяння розробці та впровадженню нових технологій для найбільш ефективного використання виробничих потужностей, розширення ринків збуту, захист внутрішнього ринку збуту.

Основні завдання Асоціації:

 • сприяння і надання практичної допомоги членам Асоціації в розвиткові і зміцненні їх виробничої, технічної, економічної та соціальної бази;
 • сприяння розвитку системи виробництва, вирощування та реалізації свинини, стабілізації та постійному поліпшенню функціонування ринку в Україні та за її межами, сприяння розвитку конкуренції;
 • захист прав, свобод та інтересів членів Асоціації у відносинах із органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, недержавними організаціями, установами, підприємствами, професійними спілками, їх об’єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, іншими об’єднаннями громадян;
 • сприяння створенню необхідної нормативної бази для розвитку галузі свинарства в Україні, розробка та обговорення стандартів галузі, що не суперечить антимонопольному законодавству;
 • надання інформаційних та консалтингових послуг членам Асоціації;
 • використання наукового потенціалу ВУЗів, спеціалізованих підприємств і фірм України з метою розробки передових технологій, проведення модернізації виробництва підприємств-членів Асоціації;
 • збирання й аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду розробки, впровадження та експлуатації нових технологій, стану виробництва і кон’юнктури ринку та доведення їх до членів Асоціації.

Предмет діяльності Асоціації:

 • узагальнення та аналіз інформації щодо функціонування суб’єктів господарювання та проблем, які виникають в процесі діяльності членів Асоціації з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення;
 • сприяння в отриманні членами Асоціації юридичної, економічної, іншої консультативної та інформаційної допомоги;
 • відрядження своїх представників до участі в роботі консультативно-аналітичних установ на запрошення органів державної влади і місцевого самоврядування, міжнародних галузевих організацій, інших суб’єктів ринку галузі свинарства;
 • аналіз стану чинного законодавства, залучення експертів, комісії і групи до вивчення проблем, що виникають у зазначеній сфері економіки, активна участь у законотворчій діяльності;
 • організація конференцій, семінарів та інших заходів, спрямованих на вдосконалення роботи окремих членів та Асоціації в цілому;
 • здійснення співпраці та обмін досвідом з українськими й іноземними організаціями та об’єднаннями у галузі свинарства;
 • з метою популяризації важливих для галузі свинарства наукових та прикладних проектів, здійснювати передбачене чинним законодавством розповсюдження інформації у друкованих та електронних виданнях;
 • заснування фондів і стипендій для підтримки інноваційних проектів, інших ініціатив із вдосконалення умов та розвитку цивілізованого ринку виробництва у галузі свинарства.

Асоціація свинарів України — неприбуткова, добровільна організація, створена за ініціативи керівників українських господарств-виробників свинини.

Основною ціллю Асоціації є об’єднання підприємств для захисту їх прав та інтересів у галузі свинарства, досягнення світових стандартів виробництва продукції завдяки впровадженню сучасних технологій.

У 2013 році Асоціація свинарів України отримала грант на розвиток від Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID).