1
лип.

АСУ дослідила підходи сталого тваринництва Словенії

У середині червня Асоціація «Свинарі України» та інші бізнес- та академічні партнери проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу Еразмус+ «Стале тваринництво та добробут тварин» (SuLaWe) ближче познайомилися з підходами сталого тваринництва на прикладі Словенії в рамках навчально-практичної поїздки до Університету Любляни.

Представники п’яти українських ВНЗ*, Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, а також Асоціації виробників молока та Асоціації «Свинарі України» вивчали концептуальні засади і досвід словенських колег з імплементації практик сталого тваринництва. У ході навчання, яке проходило на базі Біотехнологічного факультету Університету Любляни 10–17 червня 2024-го, українські партнери проєкту дізналися про концепції сталого сільськогосподарського виробництва та тваринництва зокрема, його вплив на навколишнє середовище, біорізноманіття та зміну клімату, практики збереження аборигенних порід тварин. Крім того, учасники навчально-практичної поїздки обговорили шляхи пошуку балансу між раціональними виробничими практиками і заходами з підвищення благополуччя тварин, а також ознайомилися з їх практичною реалізацією на прикладі словенських господарств — молочної ферми з переробкою родини Долінар, дослідницької ферми Університету Любляни Логатец, свиноферми Ланчіч та овечої ферми Гвалк.

Окрему увагу приділили впливу на кінцеву реалізацію споживчих преференцій та стереотипів щодо якості м’яса, факторам, які її визначають, а також основним методам оцінки. Останні апробували на базі лабораторії кафедри тваринництва Біотехнологічного факультету Університету Любляни.

«Можливість перейняти досвід тих, хто безпосередньо залучений до імплементації підходів сталого тваринництва як на рівні державних програм, так і на рівні локального виробництва тваринницької продукції надзвичайно цінна для тих, хто тільки стає на цей шлях. І бізнесу, і навчальним закладам потрібно підвищувати рівень компетенції у цій сфері. Водночас, вивчивши досвід закордонних колег, є шанси уникнути низки прикрих помилок у майбутньому», — коментують в Асоціації «Свинарі України».

Розширивши як теоретичну, так і практичну базу знань щодо сталого тваринництва, учасники проєкту обговорили подальші етапи його реалізації, зокрема в рамках підготовки навчального модуля 1 «Стале виробництво продукції тваринництва».


*Проєкт міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу Еразмус+ «Стале тваринництво та добробут тварин» (SULAWE) об’єднав науковців українських (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Полтавський державний аграрний університет і Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти) та європейських «вишів» (Університету прикладних наук Нюертінген-Гайслінген, Шведський та Люблянський університети) з галузевими бізнес-асоціаціями (Асоціація «Свинарі України», Асоціація виробників молока, Тваринпром). У ході реалізації проєкту упродовж 2023–2025 років представники наукової спільноти і тваринницького бізнесу зможуть перейняти досвід кращих європейських університетів з підготовки молодих спеціалістів і підвищення кваліфікації фахівців тваринницьких підприємств.

Асоціація «Свинарі України» — неприбуткова, добровільна організація, заснована вітчизняними виробниками свинини.

Головні цілі об'єднання — представництво і захист прав та інтересів господарств об’єднання, сприяння розробці та впровадженню нових технологій ефективного виробництва свинини, розширення ринків збуту, захист внутрішнього ринку збуту.