3
серп.

43% ковбасної продукції-- брак

Протягом ІІ кварталу 2010 року територіальні органи Держспоживстандарту України перевірили 13,472 тонн ковбасних виробів під час виробництва та оптової торгівлі на загальну суму 457,453 тис. грн. Вимогам чинної нормативної документації (НД) не відповідало 5,82 тонн продукції (43 %) на загальну суму 176,078 тис. грн.

Всього за звітний період проведено 112первинних перевірок на підприємствах різних форм власності, на 94 з них виявлено порушення вимог НД. Із них під час виробництва перевірено 107 підприємств, на 91 з яких виявлено порушення, під час оптової торгівлі – 5 підприємств, на 3 виявлено порушення.

Основні порушення, встановлені під час перевірок:

- на 17 підприємствах продукція не відповідала вимогам НД за органолептичними показниками (невідповідна форма і в'язка батонів, нерівномірне перемішування фаршу, наявність грубої сполукової тканини, невідповідний розмір шпику тощо);

- на 11 підприємствах виявлені порушення за фізико-хімічними показниками (завищений вміст масової частки вологи, крохмалю);

- на 55 підприємствах незадовільне або відсутнє транспортне та споживче маркування (не вказані повна адреса підприємства, відсутні позначки «З ГМО» чи «Без ГМО», номер партії виробництва, склад сировини, дата виготовлення, назва продукції; неправильно зазначені інформаційні дані щодо харчової цінності 100 г продукту тощо);

- на 20 підприємствах порушувалась періодичність контролю, був відсутній чи проводився не в повному обсязі контроль готової продукції за показниками безпеки;

- рецептура закладки сировини порушувалась на 11 підприємствах;

- на 21 підприємстві порушувалась періодичність контролю або не повною мірою контролювалися органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники;

- відсутня або в незадовільному стані нормативна та технологічна документація на 18 підприємствах;

- на 3 підприємствах встановлено факт випуску й реалізації продукції всупереч забороні;

- на 24 підприємствах виявлено порушення метрологічних норм і правил;

- на 8 підприємствах незадовільний вхідний контроль сировини та допоміжних матеріалів.

Основними причинами порушень були невиконання керівництвом та відповідальними особами підприємств вимог НД щодо контролю готової продукції за якісними показниками та за показниками безпечності; незабезпеченість НД на сировину та готову продукцію; порушення технологічної дисципліни під час виробництва; порушення рецептури закладки сировини, в результаті чого в готових виробах була завищена масова частка вологи, крохмалю, жиру, а також виявлено вміст генетично модифікованої ДНК сої; незадовільна організація технологічного контролю під час виробництва продукції, через що в ковбасах був нерівномірно перемішаний фарш, а шматки шпику були більшими за норму; незадовільна організація періодичного контролю; невиконання вимог законодавчих та нормативних документів щодо споживчого та транспортного маркування; незадовільне метрологічне забезпечення виробництва.
За результатами проведенихпротягомII кварталу 2010 року Держспоживстандартомперевіроквиробництва та оптовоїторгівліковбаснимивиробами 94 суб’єктамгосподарювання видано приписи про усуненняпорушень; 30 підприємствам видано 42 приписи про заборонуреалізації 42 партійпродукції; 48 підприємствам видано 78 приписів про заборонуреалізації 78 видівпродукції; 90 підприємствамвинесено 110 постанов про накладенняштрафів на загальну суму 130,618 тис. грн. за реалізаціюневідповідноїпродукції.

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Асоціація «Свинарі України» — неприбуткова, добровільна організація, заснована вітчизняними виробниками свинини.

Головні цілі об'єднання — представництво і захист прав та інтересів господарств об’єднання, сприяння розробці та впровадженню нових технологій ефективного виробництва свинини, розширення ринків збуту, захист внутрішнього ринку збуту.